Termékkeresés:

Elállási jog

Joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a jelen szerződéstől. Az elállási időszak attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy egy, a szállítótól eltérő, Ön által megnevezett harmadik fél birtokba veszi az árut. Késedelem nélkül visszatérítjük az Ön által megfizetett összeget, amint megkapjuk a visszaküldött terméket, vagy amint megfelelően értesülünk arról, hogy visszaküldte a termékeket. Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket, azaz a Fenix Outdoor Ecom AB-t.

Lehetősége van elektronikus úton kitölteni és elküldeni az elállási nyilatkozat mintát:

Ennek az opciónak használatakor azonnal nyugtázzuk az elállási nyilatkozat átvételét. A termékek visszaküldésével kapcsolatban olvassa el a Visszaküldés oldalunkat, vagy lépjen kapcsolatba a Fjällräven Ügyfélszolgálattal további segítségért. Örömmel segítünk.  

Elállási nyilatkozat

Ezt a nyomtatványt kizárólag akkor töltse ki és küldje vissza, ha el kíván állni a Fenix Ecom AB-vel kötött szerződéstől.

Kijelentem, hogy a következő termékek eladási szerződésétől elállok. 

  • Az alábbiakban adja meg a termék(ek) számát:
 • * Ennek a mezőnek a kitöltése kötelező

  Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információk:

  Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak az amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat naptól számított 14 nap elteltével jár le.

  Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket Fenix Outdoor E-Com AB, customerservice@fjallraven.se  - Koningsbeltweg 12, 1329 AG Almere, Netherlands. Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.

  Az elállásinyilatkozat-mintát vagy bármely más egyértelmű nyilatkozatot Ön weboldalunkon elektronikusan is kitöltheti és benyújthatja. Ha Ön emellett dönt, úgy az elállás kézhezvételét tartós adathordozón (például e-mailben) késedelem nélkül visszaigazoljuk Önnek. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést. 

  Az elállás joghatásai

  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.)

  A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  Az áru visszaküldéséhez szükséges szállítási cimke közvetlen költsége felszámításra kerül.

  Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy. Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.