Termékkeresés:

Szerződéses feltételek

MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI EZT A HONLAPOT, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AZZAL, HOGY A WEBLAPOT HASZNÁLNI KEZDI, BENNFOGLALTAN MEGERŐSÍTI, HOGY FELTÉTEL NÉLKÜL ELFOGADJA A HASZNÁLAT FELTÉTELEIT. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA A WEBLAPOT!

1. Általános rész

1.1. Az alábbi feltételek érvényesek minden vevők (továbbiakban: „ön”, illetve a bennfoglalt nyelvtani egyes szám második személy) által a Fenix Outdoor E-com AB-nak (továbbiakban: „Fenix” vagy „mi” (illetve a bennfoglalt nyelvtani többes szám első személy/Fjällräven Online) küldött megrendelésre.

1.2. A Fenix Outdoor E-com AB a Fenix Outdoor AB kereskedő vállalata. A Fenix Outdoor AB a Fjällräven Int. AB anyavállalata.

1.3. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk időnként a Feltételeket. A Feltételek rendelésre vonatkozó aktuális változata minden esetben az a változat, ami a megrendelés időpontjában a honlapon látható.

1.4. A szerződés angol nyelvű.

2. Árak és szállítási díj

2.1. A weblapon jelzett árak és ajánlatok az éppen akkor érvényes árak és ajánlatok, hacsak a weblap speciális feltételeket nem említ. Az üzletekben, katalógusokban és online megadott árak eltérhetnek egymástól.

2.2. Miközben minden tőlünk telhetőt megtesszük annak érdekében, hogy a közölt adatok pontosak legyenek, nem vállalunk felelősséget árazási, nyomtatási és helyesírási hibákért.

2.3. Az online jelzett árak tartalmazzák a törvényes áfát, a kézbesítési díjat azonban nem. A kézbesítési díj további részleteiről olvassa el az általunk közzétett Szállítási tájékoztatót.

2.4. A Fjällräven Online Shop felületén keresztül leadott rendeléseknél ÁFA visszatérítés nem igényelhető.>

3. Rendelés

3.1. Rendelést csak 18. életévüket betöltött személyektől fogadunk el. Ezen kívül nem fogadható el megrendelés az ön vagy egy harmadik fél kereskedelmi vagy önálló kereső tevékenységének biztosítása érdekében. Árukat csak kis mennyiségekben kézbesítünk.

3.2. Minden általunk kapott megrendelés árucikkek megvásárlására tett ajánlatnak minősül. A megrendelések az általunk történő elfogadással válnak érvényessé.

3.3. Ha elküldi a rendelést és vele együtt a saját e-mail címét, egy rendelés visszaigazoló e-mailt fog kapni. Ez az átvételi elismervény nem jelenti a rendelés elfogadását is egyben, mindössze arról ad tájékoztatást, hogy a rendelését megkaptuk. Adásvételi szerződésről nem beszélhetünk mindaddig, amíg a rendelt terméket önnek ki nem szállítjuk. 

3.4. Ha valami miatt nem tudjuk teljesíteni a rendelést, erről a lehető legkorábban értesítjük. Ha megtörtént a rendelés feldolgozása, és ha időközben átvettük a rendelés kifizetésére küldött pénzt, ezt az összeget visszaküldjük az ön által megjelölt fizetési módszerrel.

4. Kézbesítés

4.1. A szállítási időt igyekszünk a lehető legjobban lerövidíteni.

4.2. A hétvégén és állami ünnepnapokon feladott megrendelések a következő munkanapon lesznek feldolgozva. Szándékunk szerint a becsült időkereten belül jut el a küldemény az otthonába, de előfordulhatnak késések. A kiszállítás késedelme esetén önnek természetesen jogában áll visszavonni a rendelést.

4.3.  A rendelés visszaigazolása után hamarosan kap tőlünk egy rendelést visszaigazoló e-mailt, amelyben szerepelnek a rendelés részletei. Felhasználói fiókjába bejelentkezve a „Megrendelés státusza" oldalon utána tud nézni, hol tartunk a rendelés teljesítésével.

4.4. Olvassa el a Szállítási tudnivalók-at, ha további részleteket kíván megtudni a kézbesítés módjáról.

5. A visszavonás joga

Amennyiben meggondolja magát, vagy nem teljesen elégedett valamelyik termék(ek)kel, lehetősége van arra, hogy indoklás nélkül elálljon a megrendeléstől vagy visszaküldje a terméket. Ezt a megrendelés napjától a megrendelt termék(ek) kézhezvételétől számított 14. napig bezárólag írásbeli értesítés és a termékek visszaküldésével vagy egyszerűen a termékek visszaküldésével teheti meg.  Minden termék árát a visszaküldött csomag átvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük, feltéve, hogy a termékek megfelelő állapotban vannak. Itt találhatja a kötelező jogi útmutatót az elállási jog gyakorlásának követelményeiről és következményeiről. 

6. Fizetési módok

Dönthet arról, miként kívánja kifizetni a vásárolt árucikkeket. Számos lehetőség közül lehet választani. Olvassa el a Fizetési tájékoztató-t.

7. Tulajdonjog megtartása

Az önnek elküldött árucikk a fizetés teljesítéséig a Fenix tulajdonában marad. Amíg a tulajdonjog hivatalosan önre nem száll, addig köteles az árucikkeket a legnagyobb elővigyázatossággal kezelni.  Ha az elküldött árucikkeket harmadik fél lefoglalja, vagy ha azok harmadik fél beavatkozásának vannak kitéve bármilyen módon, kötelessége tájékoztatni bennünket írásban az esetről.

8. Termékleírás és információ

Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a termékleírások, a termékekről készült képek, és a színek minél pontosabbak legyenek, kisebb eltérések előfordulhatnak. Nem tudjuk garantálni, hogy a ruhák színei olyannak jelennek meg, amilyenek a valóságban. A megjelenő színek a számítógép fajtájától, a beállításoktól és az internetes böngészőtől függenek.

Amennyiben egy termék jellemzői nem egyeznek meg a termékleírásban feltüntetettekkel, vagy a termékillusztráció nem pontosan ábrázolja az adott terméket, természetesen lehetősége van a termék térítésmentes visszaküldésére az oldalon ismertetett módon.

9. Garancia

9.1. A termékekre 2 év garanciát vállalunk, ami azok átvételének időpontjában kezdődik. Ezen időszak alatt kijavítunk rajtuk minden olyan hibát, amit a törvény adta garanciavállalási kötelezettségünk alapján kijavítani kötelesek vagyunk. A javítást vagy a hibátlan termékre való kicserélést írásban kérheti, ugyanakkor ezt a választási jogát törvényi előírások korlátozhatják.

Ha nem tudunk csere-terméket biztosítani, saját belátása szerint dönthet azt adásvételi szerződéstől való elállásáról, vagy árengedmény elfogadásáról. A garancia nem érvényes azokra a károsodásokra, melyeket nem rendeltetésszerű használat és a rendes elhasználódás okoz.

9.2. Elfogadott panasz esetén visszafizetjük a visszaküldés költségét.

9.3. Ha érvényesíteni kívánja garanciális jogát, és bérmentesített szállító címkét kér, forduljon e-mailben (customerservice@fjallraven.se) vagy telefonon (0046 (0) 8 54518688) a Vevőszolgálatunkhoz.

9,4. Ne feledje, hogy csak az internetes üzletünkben vásárolt cikkeket vesszük át, www.fjallraven.hu.

10. Sérülés szállítás közben

Ha kiszállítás közben éri sérülés a terméket, és ha ez a sérülés szemmel látható, forduljon közvetlenül a csomagkézbesítést végző vállalathoz, akik Finnországban, Dániában, Norvégiában és Svédországban a POSTEN, míg az összes többi országban az UPS futárszolgálat.

11. Felelősség

11.1. A jelen Feltételekben semmi zárja ki vagy korlátozza a felelősségünket a hanyagságunk miatt bekövetkező csalárd adatközlés miatti félreértelmezések nyomán bekövetkező halálesettel, személyi sérüléssel szemben.

11.2. A magunk részéről –

• NEM vállalunk felelősséget az ön számítógépes rendszerének károsodása vagy adatvesztés miatt, ha ezek weblapunk használatának következményei;

• NEM garantáljuk, hogy mikor milyen tartalom és szolgáltatások állnak rendelkezésére a weblapunkon. Weblapunknak minden tartalma és szolgáltatása „ahogy van” és „ami éppen rendelkezésre áll” alapon működik; és

• NEM garantáljuk, hogy a weblap folyamatosan elérhető és minden tekintetben folyamatosan működőképes, sem azt, hogy a weblap maga hibamentes vagy azt, hogy nem marad le róla valami (mindazonáltal minden tőlünk ésszerűen elvárhatót megteszünk a hibák mihamarabbi kijavításáért és a kimaradt tartalmak pótlásáért, ha ezekre felhívják a figyelmünket).

11.3. Minden önnel szemben vállalt kártérítési felelősségünk a jelen szerződéshez kapcsolódó veszteségekért és károkért a rendelés összértékére korlátozódik.

11.4. A jelen Feltételek szándékunk szerint nem érinthetik az ön törvényes jogait.

12. Vis maior

Nem vagyunk felelősségre vonhatók késedelemért vagy az itt megadott Feltételek szerinti kötelezettségeink nem teljesítéséért, ha a késedelem vagy mulasztás oka olyan esemény, amiről ésszerűen nem lehet azt gondolni, hogy ellenőrzésünk alatt lenne. Ilyen események közé sorolhatók - egyebek között - a működési feltételek hibái, állami beavatkozás, háború, polgári zavargások, repülőgép-eltérítés, tűz, árvíz, baleset, szélvihar, sztrájk, munkáskizárás, terroristatámadás vagy a beszállítóinkat sújtó szervezett fellépés.

13. Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi politikánk bemutatja, miként végzi a Fenix személyes adatainak a feldolgozását és szervezi azok védelmét. Olvassa el Adatvédelmi szabályzat-unkat.

14. Jogátruházás

A Fenix fenntartja magának azt a jogot, hogy a kiszállított árukkal összefüggő fizetésre vonatkozó követeléseit harmadik felekre ruházza vagy zálogba adja.

15. Szerzői és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A jelen honlap kivitelét, minden szövegével, grafikai megjelenítésével, adataival, tartalmával és más megjelenített anyagaival együtt, a letölthető tartalmakat is ideértve, copyright, bejegyzett védjegyekre vonatkozó jog és egyéb törvények védik, és felhasználásuk csak az itt ismertetett feltételeknek megfelelően történhet a mi előzetes írásbeli engedélyünk alapján.

16.  Záró rendelkezések

16.1. A jelen Feltételekre a svéd jog vonatkozik, és e jogrend szerint értelmezendők, és a felek között felmerülő vitákat a svéd bíróságok nem kirázólagos joghatósága szerint kell rendezni.

16.2. Ha e feltételek bármelyike egy bíróság vagy szabályozó testület ítélete alapján érvénytelennek bizonyul, attól a Feltételek többi rendelkezése továbbra is érvényben marad.